Konferencija Direktora Dunavskih brodarstava Bratislavskog sporazuma.

Kao i svake godine direktori vodećih i najvecih dunavskih brodarstava, članica Bratislavskog sporazuma okupili su se konferenciji direktora Dunavskih brodarstava Bratislavskog sporazuma.
Konferencija direktora Dunavskih brodarstava Bratislavskog sporazuma se tradicionalno održava svake godine, a ove godine domacin je bilo ukrajinsko brodarstvo CAO UDP koje je konferenciju odrzalo na svom putnickom brodu UKRAJINA, u periodu od 1 do 4 Novembra 2017, na relaciji Bec – Budimpesta, a tokom koje su Direktori brodarstava razmenjivali iskustva I razmatrali stvari od sustinskog znacaja za razvoj brodskog transporta I resavanje problema na koje nailaze.
Od tema koje su ove godine bile na dnevnom redu izdvajamo:
– Razmatranje granicno-carinskih formalnosti u Cernojvodi, kao i razvoj radova na drugoj fazi hidrogradjevinskih radova na kriticnim sektroima u Rumusnsnkom i Bugarskom delu, o cemu je izvestaj podnelo rumunsko brodarstvo CFNR NAVROM;
– Informacija o obracanju Dunavskoj komisiji sa zakljuccima sa 61-e konferencije direktora, o cemu je izvestaj podnelo austrijsko-madjarsko brodarstvo DDSG MAHART;
– Informacija o promenama tarifa u luci Izmail o cemu je izvestaj podnelo ukrajinsko brodarstvo CAO UDP;
– Informacija grupe stalnih eksperata Bratislavavskog sporazuma o brodskom transport na Dunavu izmedju 61-ve I 62-ge konferencije o cemu je izvestaj podneo AD JRB;
– Informacija o radu Dunavske komisije o cemu je izvestaj podneo generalni sekretar g.din Petar Suvorov
– Infromacija o Generalnoj havariji o cemu je izvestaj podnelo ukrajinsko brodarstvo CAO UDP;
– Informacija o iskustvima pretvaranja tank barzi u bazre za prevoz suvog tereta, o cemu je izvestaj podnelo Brodarstvo DTL
Podsecamo da je Bratislavski sporazum oformljen 1955. godine od strane vodećih brodarstava Dunavskog sliva kako bi regulisao pitanja iz oblasti vodnog saobraćaja i prevoza terete, a da je naša kompanija, Dunavska Transportna Logistika, punopravni clan jos od Oktobra 2014 i 59-te konferencije direktora odrzane u Mamaji, Rumunija
Sledeća, 63-ta konferencija će se održati u Madjarskoj, a domaćin će biti Brodarstvo DDSG-Mahart.

Kritičnost vodostaja na Dunavu

Zbog ekstremno visokih temperatura i malih količina padavina, došlo je do drastičnog pada vodostaja na reci Dunav, što je dovelo do značajnih problema za normalno i bezbedno obavljanje rečnog saobraćaja.
Zbog ovakvih uslova prolazni gaz na sektoru 568km (Liuta) iznosi samo 180cm, dok je na sektoru 308 km 130 cm i nastavlja da opada. Iz Lucke Kapetanije Zimničea, potvrđuju da se plovidba na sektoru Liuta odvija sa velikim poteškoćama, u konvojima sa po jednom ili dve jedinice sa malim gazom. Nacionalni Hidrološki Institut prognozira da će situacija biti i dalje ovakva sa tendencijom daljeg opadanja vodostaja.
Ovakva situacija je dovela do toga da je Bugarska Direkcija za nadzor plovidbe na osnovu Pravila za plovidbu rekom Dunav i Pravila za nadzor plovidbe, zabranila plovidbu na sektoru km 567,00 – km 569,00 za sva plovila ciji gaz prelazi 170 cm.

KRITICNOST VODOSTAJA

 .

Zakon o trgovačkom brodarstvu

zakon

Ministarstvo građevinarstva, saobraćajai infrastructure kao nadležno Ministarstvo je u postupku pripreme novog Zakona o trgovačkombrodarstvu.
U toku pripreme nacrta Zakona kao i kasnijoj fazi pred javnom raspravom, u Privrednoj komori Srbije održano je više sastanaka Grupacije za rečno brodarstvo sa predstavnicima nadležnog Ministarstva i zainteresovanih privrednih subjekata, na kome su sve strane iznele svoje komentare, predloge i sugestije za nacrt Zakona.

Kompanija DTL kao potpredsednik Grupacije za rečno brodarstvo pri Privrednoj komori Srbije veoma aktivno učestvuje u procesu izrade nacrta teksta Zakona o trgovačkom brodarstvu i zeli da svojim iskustvom, znanjem i sugestijama doprinese da novi Zakon, osim uskladjivanja sa svim važećim međunarodnim konvencijama i direktivama EU, doprinese i poboljšanju funkcionisanja trgovačkog brodarstva Republike Srbije..

Imate reč – budite deo rešenja

imate-rec-vest

U subotu 04. oktobra 2014. godine „Dunavska Transportna Logistika“ je kao predsednik grupacije za Rečni saobraćaj učestvovala u dijalozima privrednika i države koje je organizovalo Ministarstvo Privrede, Privredna komora Srbije i resorna ministarstva pod sloganom „Imate reč – budite deo rešenja“, gde su zajednički sa svim akterima na privrednoj sceni definisali ključne prepreke uspešnijeg poslovanja sa kojim se suočava privreda i merama koje treba preduzeti kako bi se unapredio ambijent za poslovanje i investiranje u sektoru saobraćaja i transporta.

imate-rec-vest-2.

DTL postao član Bratislavskog sporazuma

Bratislavski-sporazum

Od 07-10 Oktobra 2014 u Rumunji, u Mamaji, je održana 59-ta konferencija direktora Dunavskih brodarstava Bratislavskog sporazuma koja se tradicionalno održava svake godine i okuplja direktore svih vodećih dunavskih brodarstava, članica Bratislavskog sporazuma.

Bratislavski sporazum je oformljen 1955. godine od strane vodećih brodarstava Dunavskog sliva kako bi regulisao pitanja iz oblasti vodnog saobraćaja i prevoza tereta.

Sa ponosom ističemo da je naša kompanija, Dunavska Transportna Logistika, posle nekoliko godina pridružnog članstva, ove godine jednoglasno primljena za punopravnog člana Bratislavskog sporazuma.

Sledeća, jubilarna 60-ta konferencija će se održati u Srbiji, a domaćin će biti Jugoslovensko rečno brodarstvo.

Bratislavski-sporazum2.