Brodski prevoz

U našem vlasništvu i pod našim operativnim upravljanjem imamo veoma kvalitetne i operativne konvoje za prevoz svih vrsta tereta. Sva naša plovila su sa čeličnim podovima, dvostrukim dnom i dvostrukim zidovima, kao što su:

-Barže tip Eurotaf, zatvorene, zapremina 2.888 m3 – DWC 2.100 mt;

-Barža Evropa 2B tip, zatvorene, zapremina 1.700 m3 – DWC 1.700 mt;

-Samohodke, zatvorene DWC – 2.000 mt;

-Gurači/ Tegljači od 200 do 2.200 KS

U zavisnosti od uslova plovidbe na Dunavu i njegovim pritokama u stanju smo da svakog meseca obradimo oko 50.000 tona tereta.