Kritičnost vodostaja na Dunavu

Zbog ekstremno visokih temperatura i malih količina padavina, došlo je do drastičnog pada vodostaja na reci Dunav, što je dovelo do značajnih problema za normalno i bezbedno obavljanje rečnog saobraćaja.
Zbog ovakvih uslova prolazni gaz na sektoru 568km (Liuta) iznosi samo 180cm, dok je na sektoru 308 km 130 cm i nastavlja da opada. Iz Lucke Kapetanije Zimničea, potvrđuju da se plovidba na sektoru Liuta odvija sa velikim poteškoćama, u konvojima sa po jednom ili dve jedinice sa malim gazom. Nacionalni Hidrološki Institut prognozira da će situacija biti i dalje ovakva sa tendencijom daljeg opadanja vodostaja.
Ovakva situacija je dovela do toga da je Bugarska Direkcija za nadzor plovidbe na osnovu Pravila za plovidbu rekom Dunav i Pravila za nadzor plovidbe, zabranila plovidbu na sektoru km 567,00 – km 569,00 za sva plovila ciji gaz prelazi 170 cm.

KRITICNOST VODOSTAJA

 .

%d bloggers like this: