Agentiranje

U cilju što kvalitetnije relizacije transporta robe, DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA vrši kompletan servis brodova.

Kako je uloga Agenta jedan bitan deo organizacije transporta, stojimo na raspolaganju za kompletno Agentiranje i servis domaćih i stranih brodova.