Zakon o trgovačkom brodarstvu

zakon

Ministarstvo građevinarstva, saobraćajai infrastructure kao nadležno Ministarstvo je u postupku pripreme novog Zakona o trgovačkombrodarstvu.
U toku pripreme nacrta Zakona kao i kasnijoj fazi pred javnom raspravom, u Privrednoj komori Srbije održano je više sastanaka Grupacije za rečno brodarstvo sa predstavnicima nadležnog Ministarstva i zainteresovanih privrednih subjekata, na kome su sve strane iznele svoje komentare, predloge i sugestije za nacrt Zakona.

Kompanija DTL kao potpredsednik Grupacije za rečno brodarstvo pri Privrednoj komori Srbije veoma aktivno učestvuje u procesu izrade nacrta teksta Zakona o trgovačkom brodarstvu i zeli da svojim iskustvom, znanjem i sugestijama doprinese da novi Zakon, osim uskladjivanja sa svim važećim međunarodnim konvencijama i direktivama EU, doprinese i poboljšanju funkcionisanja trgovačkog brodarstva Republike Srbije..

%d bloggers like this: