Luka

Pored transportnih usluga, u mogućnosti smo da Vam obezbedimo u svim lukama, kako rečnim tako i crnomorskim (Konstanca, Reni, Izmail..) sve druge srodne usluge kao sto su pretovar, skladištenje, špedicija, itd.

Kao firma koja se opredelila za kompletnu logističku uslugu i podršku klijentima, razvoj naše kompanije usmeren je u pravcu formiranja žitnih terminala, odnosno efikasnijih mini-logističkih centara, po ugledu na one koji već postoje u Mađarskoj. U vezi sa tim, želimo da istaknemo da smo vlasnici betonskog silosa, koji se nalazi u luci Prahovo na 861km reke Dunav (desna obala), na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske, kapaciteta 5.000t koji je u fazi rekonstrukcije, kao i montazno-demontaznog silosa kapaciteta 4.000t koji se može montirati prema potrebi na odgovarajućoj lokaciji.

Lučke usluge

U mogućnosti smo da Vam ponudimo organizaciju lučkih usluga na čitavom delu Dunava, Save, Tise i ostalih unutrašnjih plovnih puteva, kao sto su:

Usluge pretovara svih vrsta roba
Usluge utovara i istovara svih vrsta robe
Usluge vaganja svih vrsta robe
Usluge skladištenja svih vrsta roba (otvoreno i zatvoreno skladište)
Usluge pretovara kontejnera (pretovar, utovar, istovar, pražnjenje i punjenje kontejnera)
Usluge parkinga
Usluge boksaže brodova
Usluge špedicije.