Lučke usluge

U mogućnosti smo da Vam ponudimo organizaciju lučkih usluga na čitavom delu Dunava, Save, Tise i ostalih unutrašnjih plovnih puteva, kao sto su:

Usluge pretovara svih vrsta roba
Usluge utovara i istovara svih vrsta robe
Usluge vaganja svih vrsta robe
Usluge skladištenja svih vrsta roba (otvoreno i zatvoreno skladište)
Usluge pretovara kontejnera (pretovar, utovar, istovar, pražnjenje i punjenje kontejnera)
Usluge parkinga
Usluge boksaže brodova
Usluge špedicije.