Rečni transport

Dunavska Transportna Logistika, kao jednu od primarnih delatnosti svoga poslovanja, ističe rečni transport na Donjem Dunavu.

Nudimo usluge prevoza različitih vrsta roba (svih vrsta žitarica, uglja, rude, koksa, metalnih proizvoda, kao i tečnih tereta).

Promet robe na godišnjem nivou je preko million tona, od čega je preko polovine žitarica.

Višegodišnja saradnja sa vodećim kompanijama, kao i dugoročni Ugovori o saradnji su deo naše reference, a iskustvo i profesionalizam su dobra osnova za dalje poslovanje.

Pored Dunava kao najbitnijeg plovnog puta, napominjemo da su naši konvoji zastupljeni i na reci Savi. Proširenje saradnje sa BiH je jedna bitna stavka u planovima poslovanja naše kompanije..

https://www.downloadnulled.pw/